frkingmaj

The greatest WordPress.com site in all the land!


1 kommentar

Det var en gång…

… ett antal frågor som faktiskt initierade denna blogg.
Frågor som jag, Fredrik och Ingela försöker hitta svaren till. Och det gäller ju alla de andra som börjat kursen sociala medier vid Linnéuniversitetet i Växjö.
/Marita.

Frågeställningar

 • Vilka är de stora forskningsfrågorna kring sociala medier just nu?
 • Vilka auktoritetsfigurer finns inom sociala medier?
 • Vad säger de?
 • Vad har de för belägg?
 • Hur kopplar det till forskningsfrågorna inom fältet?
 • Har de senaste oroligheterna i mellanöstern påverkats av sociala medier? På vilket sätt? Jämför hur händelserna har avspeglats i sociala medier kontra traditionella nyhetskanaler?
 • Välj ut två eller tre sociala medie-tjänster. Jämför dessa ur aspekterna:
 • Vilket är huvudsyftet med tjänsten?
 • Vilka och hur många är det som är aktiva?
 • Hur ser respektive företag/tjänst på frågor om integritet och äganderätt?
 • När och hur uppstod det som i dag kom att kallas sociala medier?
Annonser


Lämna en kommentar

Sociala mediers uppkomst

Begreppet sociala medier uppkom enligt tidningen, Populär Historia ( se länk nedan) på 1980-talet då ungdomar ringde telefonnummer utan abonnent och kunde då kommunicera gratis till en början. På 1990-talet upphörde detta när datorn kom in i var mans hem och olika nätforum som, Lunarstorm, Facebook och chattar gjorde entré.

Populärhistoria


3 kommentarer

Hur man skapar ett namn i sociala medier

Brit Stakston med ett förflutet bland annat på Microsoft, se.linkedin.com/in/britstakston diskuterar hur sociala medier fungera inom företagen och mellan företag och konsument. Hon sätter fingret på ett intressant fenomen där man applicerat gamla strukturer och skapat en infifrån – ut struktur där man använder sociala medier för att informera. Nästa steg för att komma vidare i arbetet och kunna skapa nya ide drivna samtal i de sociala medierna är att förändra ledarskapet. http://www.jmw.se/2012/08/22/ledarskap-och-digitalisering/

Ett framgångsrikt exempel som Jennifer Aaker and Victoria Chang beskriver Barack Obamas användning av sociala medier och den framgång det gav:

“A major success factor for Obama’s victory was how Obama’s campaign used social media and technology as an integral part of its strategy, to raise money, and, more importantly, to develop a groundswell of empowered volunteers who felt they could make a difference.”

Ett mindre lyckat exempel är Dave Carroll och hans resa med UA som resulterade in en trasig gitarr och hur UA sen hanterade detta.

Resultatet är over 15 miljoner visningar på youtube och att UA förlorade $180milj på fyra dagar.

Detta har gjort honom till en väldigt välbetald föreläsare inom sociala mediers konsument makt och visar också på vikten att inkorporera en sociala medie strategi i företaget.


Lämna en kommentar

Forskning kring sociala medier

Hur ska företag kunna marknadsföra sig och sina produkter/tjänster i de sociala medierna? Och hur skapar de ett starkt varumärke?
Det är ett viktigt forskningsområde just nu. Från att sociala medier till en början hade ett ursprung på individinvå och en kommunikationsform privatpersoner emellan, har företag de seanste åren upptäckt kraften i de sociala medierna. Företagsprofiler på Facebook, twittrande företagare och så vidare.
Att forskningen tittar mycket på just den delen är en naturlig utveckling.

http://www.youtube.com/watch?v=v3UzHODOgXw